Class Parent Co-Chairs
Kristen Marrah and Tracey Stead
Coolidgeclassparents@gmail.com

 

CLASS PARENT LIST 2018/2019

Kindergarten - Britting

 


 

Kindergarten - Kietur

 


 

Kindergarten - Semendinger

 


 

1st Grade - Garcia

 


 

1st Grade - Hahn

 

 


1st Grade - Troast

 

2nd Grade - Aloia

 


 

2nd Grade - Magna

 


 

3rd Grade - Berg

 


 

3rd Grade - Heymann

 


 

3rd Grade - Sangiorgi

 


 

4th Grade - Doughan

 


 

4th Grade - Kang

 


 

4th Grade - TenKate

 


 

5th Grade - Fournier

 


 

5th - Mitchell

 


 

5th - Visbeen